Nguyễn Thành Danh

Đào Thế Hải phản hồi từ khách hàng Cơm gà Sài Gòn
Cơm gà Sài Gòn thơm, ngon, khẩu phần vừa ăn, da ngoài giòn tan mà thịt bên trong vừa ngọt vừa mềm, không như một số quán khác gà vừa khô vừa dai. Tôi sẽ thường xuyên cùng gia đình tới đây

Comments are closed.